เราคือใคร ทำไมต้องเรา
ภายในประเทศ ต่างประเทศ

เสียงจากลูกค้า

 
เวิลด์คอลเลคชั่นทราเวิลมุ่งให้บริการเพื่อจุดหมายหลักเดียวคือ ความประทับใจของลูกค้า  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมองค์กรของเรา  ด้วยความเต็มที่ในการบริการนี่เองที่ทำให้เราได้ยินเสียงสะท้อนที่ไพเราะจากลูกค้าอยู่เสมอๆ 
 
 
 • คุณ ชนากานต์ บุญแก้ว บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด "มัคคุเทศก์ทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานมาก ทุกสิ่งทุกอย่าง ในทริปนี้น่าประทับใจมากจริงๆ ขอขอบคุณมากๆค่ะ"
 • คุณ สุวรรณรัตน์ บุญทวี บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด "ขอให้ท่านท่านมัคคุเทศก์และทีมงาน คงความดีงาม และการบริการที่ดีแบบนี้กับนักท่องเที่ยวทุกๆทริปค่ะ"
 • คุณ นัยนา สุขสวัสดิ์ บริษท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด "การเตรียมการพร้อมมาก การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ละเอียดดีมาก การให้การบริการประทับใจสุดๆค่ะ"
 • คุณ วันเพ็ญ จัดสอาด บริษท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด "ขนม น้ำมีมากมาย เลี้ยงดูดีมาก น้ำตาลจะขึ้นค่ะ ชอบพี่ๆไกด์ Staff ทุกคนค่ะ น่ารัก เป็นกันเองมาก ปล.ประทับใจมากค่ะ จุ๊บๆๆ"
 • คุณ ชลิดา กัลยาณสุต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด "เตรียมพร้อมเป็น Team work ให้ความรู้ละเอียดสนุกมี มีสาระ ช่วยเหลือทันทีและบริการเต็มที่ น่ารักเป็นกันเอง"
 • คุณ อัครพล สุริยวิทยกุล บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด "จงรักษาความดีไว้ มีมาตรฐานที่ดีแล้วและต้องขอขอบคุณ ที่ให้การต้อนรับและการบริการที่ดีมาก ขอบคุณครับ"
 • คุณ ยุพา บัวธารา บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด "ดูแลตลอดเวลา แจกของกินตลอด จัดโชว์ดีๆให้ดูเยอะเลย ทีมงานเตรียมการพร้อมทุกเรื่อง สะดวกสบายทุกอย่าง"
 • คุณ เกศสุดา ปรือปรัก PWC ANZ "พนักงานให้ความช่วยเหลือดีมาก พี่ไกด์ทุกคนน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ขอบคุณที่ให้บริการที่น่าประทับใจแบบนี้ค่ะ"
 • คุณ เกศสุดา ปรือปรัก PWC ANZ "ประทับใจการให้บริการ เทคแคร์ดีมาก มีโอกาสอยากให้ได้ ได้ใช้บริการอีก"
 • คุณ กิ่งกาญจน์ ลิปสัง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "พนักงานทุกคนมี service mind ดีมาก คอยช่วยเหลือและคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก"
 • คุณ ชัยวัฒน์ สุวิชานกุล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ "การเตรียมการพร้อมดี ทั้งข้อมูลมประสบการณ์ ดีเยี่ยม ละลายพฤติกรรมดี ไม่น่ากลัว ไม่ยาก สร้างความเป็นทีม ดีเยี่ยม"